Chậm kinh kèm hiện tượng đau lưng có phải là mang thai?